Uniunea energetică și politicile climatice: impulsionarea tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Comisia se străduiește să asigure competitivitatea pe mai departe a Uniunii Europene în condițiile în care modelul economic social global a suferit modificări în urma apelului lansat de Acordul de la Paris privind schimbările climatice de a face tranziția către o economie modernă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Propunerile de astăzi stabilesc principii directoare clare și echitabile, care să le permită statelor membre să se pregătească pentru viitor și să asigure în continuare competitivitatea Europei. Aceste propuneri se înscriu în contextul uniunii energetice și al unei politici privind schimbările climatice orientate spre viitor.
În 2014, Uniunea și-a asumat un angajament clar, acela de a reduce în mod colectiv emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, în toate sectoarele economiei. Propunerile de astăzi prezintă obiective anuale obligatorii pentru perioada 2021-2030 privind emisiile de gaze cu efect de seră ale statelor membre, în calitatea lor de contribuitori la politicile climatice ale UE. Obiectivele respective privesc sectoarele transporturilor, construcțiilor, agriculturii, deșeurilor, amenajării teritoriului și silviculturii (a se vedea fișa informativă MEMO/16/2499 și fișa informativă MEMO/16/2496). Noul cadru se bazează pe principiile echității, solidarității, eficienței costurilor și integrității mediului. Toate statele membre sunt vizate, întrucât ele vor fi cele cărora le va reveni în primul rând responsabilitatea de a decide asupra manierei în care trebuie puse în aplicare măsurile necesare pentru a putea îndeplini obiectivul convenit pentru 2030. Comisia prezintă, de asemenea, o strategie privind mobilitatea cu emisii scăzute, pe baza căreia vor fi elaborate măsuri la nivelul UE referitoare la vehiculele cu emisii zero sau scăzute și la combustibilii alternativi cu emisii reduse.

EU invests €263 million in energy infrastructure

EU Member States agreed on the European Commission's proposal to invest €263 million in key European energy infrastructure projects. The lion's share of the investment will support the building of gas infrastructure in the Baltic Sea region as well as supporting the electricity sector across Europe. Nine projects were selected following a call for proposals under the EU funding support programme the Connecting Europe Facility (CEF). The selected priority projects aim to increase energy security, connect the isolated EU Member States to the wider European grid and contribute to the Energy Union objectives of affordable, secure and sustainable energy.
The European Commissioner for Climate Action and Energy Miguel Arias Cañete said: "Well-connected energy infrastructure is essential to achieving the Energy Union. This EU support will help fill existing gaps in energy infrastructure, putting us on the path to a truly connected European energy market. This is necessary to strengthen the security of energy supply and a more efficient use of the energy resources and integration of renewables into the grid."
In the gas sector, the European grants will cover the construction of the Balticconnector (EU support €187.5 million), the first gas pipeline linking Estonia to Finland. Once completed, the interconnector will end the dependence of Finland from a single gas supplier strengthening the security of supply in the Eastern Baltic Sea region.

Romania energy production - June 2016

Sursa: Transelectrica

Tarifele reglementate de energie electrică aplicate ȋncepând cu data de 01.07.2016

Comitetul de reglementare al Autorității  Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, a aprobat, în şedinţa de miercuri, 22 iunie 2016:
- menținerea în semestrul II 2016 a tarifelor reglementate de energie electrică aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 176/2015;
- reducerea tarifelor CPC aplicate ȋn semestrul II 2016, ȋn medie cu cca. 2,5 % față de cele aplicate ȋn perioada aprilie – iunie 2016;
- reducerea cu 6,3 % a tarifului pentru serviciul de sistem aplicat ȋncepând cu 01.07.2016;
- reducerea tarifelor pentru serviciul de transport aplicate ȋncepând cu 01.07.2016, ȋn medie cu 10,8 %;
- reducerea contribuției pentru cogenerarea de ȋnaltă eficiență aplicată ȋn semestrul II 2016, cu 12,7 % față de semestrul I 2016.

Pe baza acestor elemente și ținând cont de creșterea gradului de dereglementare ȋn semestrul II 2016 cu 10 % față de semestrul I 2016, ȋncepând cu 01.07.2016 prețul energiei electrice din facturile clienților casnici va scădea ȋn medie cu 2 %.

Sursa: ANRE

MEPs call for more ambitious and consumer-focused energy targets beyond 2020

The EU's renewable energy target - 20% of total consumption by 2020 - has already been hit by many EU member states. But others lag behind and must do more, MEPs urge in a resolution, voted on Thursday, on the EU Commission's “renewables progress report." To achieve the EU's energy efficiency target - a 20% gain by 2020 – member states need to implement EU legislation faster, and in full, says a second resolution, also voted on Thursday.


"Our concern is that we deal with a lot of overlapping EU legislation and obstacles due to national energy policies. As a result, more and more burdens fall heavily on energy consumers. Therefore, we need a much better coordination within the European Commission and with national energy policies. We ask the Commission to ensure that European and national renewable development objectives do not hinder each other", said rapporteur Markus Pieper (EPP, DE).

"The EU must stay at the forefront of renewables development. This means that member states must step up their efforts towards 2020, and that we must take 30% renewables consumption as the minimum goal for 2030, also at national level", said rapporteur for renewable energy Paloma López Bermejo (GUE/NGL, ES).

Increasing renewable energy share beyond 2020

Using all existing funding schemes effectively, to ensure access to capital, is crucial to achieving the current 20% renewables target by 2020, say MEPs in their non-legislative resolution. The text also reiterates Parliament's call for binding targets to ensure that renewables account for at least 30% of total energy consumption by 2030.

The European Investment Bank (EIB) is lending EUR 300 million to Romania in support of priority environment sector projects

The European Investment Bank (EIB) is lending EUR 300 million to Romania in support of priority environment sector projects under the Operational Programme Large Infrastructure during the 2014-2020 EU programming period.


Mr Cristian Popa, EIB Vice-President, commented: “The EIB loan will co-finance priority projects with a total value of some EUR 4.5 billion, contributing to an increase in Romania’s utilisation of EU grants. The operation will support the implementation of projects relevant for compliance with  key EU directives regarding the water and municipal solid waste management sectors,  delivering on climate action and environmental protection while at the same time contributing to sustainable development that translates into enhanced living standards.  This is the first operation in a pipeline of diversified projects that the EIB and Romanian authorities are working on, including transport, rural development, support for small and medium-sized enterprises, and competitiveness-related investments.

EU invests €177 million in 31 new environment projects through its Horizon 2020 programme

The European Union is providing €177 million in funding for 31 new environment projects through its Horizon 2020 programme.
The European Commission has awarded grants to 31 consortia for running projects on water innovation, waste recycling, earth observation, climate action or natural resources. All in all, more than 550 organisations from 48 different countries, including 25 EU Member States, will be involved in the new projects.
The projects will run for three to four years and range from deploying environmental living labs across Europe for improving air quality in cities to developing waste management strategies for tourist cities.
For more details on the projects, please have a look at the catalogue of projects funded in 2014/15 through Horizon 2020 Societal Challenge 'Climate action, environment, resource efficiency and raw materials'.
These projects were selected from among 625 proposals submitted for the 2015 two-stage calls for proposal.
A new round of calls for proposals will be launched in October 2016.

Source: The European Commission

Energy prices in the EU in 2015

In the European Union (EU), household electricity prices rose by 2.4% on average between the second half of 2014 and the second half of 2015 to reach €21.1 per 100 kWh. Since 2008, electricity prices in the EU have risen by 33%. Across the EU Member States, household electricity prices in the second half of 2015 ranged from below €10 per 100 kWh in Bulgaria to more than €30 per 100 kWh in Denmark. 

Household gas prices went down by 1.7% on average in the EU between the second halves of 2014 and 2015 to stand at €7.1 per 100 kWh. Since 2008, gas prices in the EU have risen by 14%. Among Member States, household gas prices in the second half of 2015 ranged from slightly over €3 per 100 kWh in both Romania and Hungary to almost €12 per 100 kWh in Sweden. 

Taxes and levies in the EU made up on average a third (33%) of the electricity price charged to households in the second half of 2015, and almost a quarter (23%) of the gas price. 

Highest increase in electricity prices in Latvia and Belgium, largest fall in Cyprus 

Across the EU Member States, the highest increase in household electricity prices in national currency between the second half of 2014 and the second half of 2015 was registered by far in Latvia (+26.8%) and Belgium (+15.1%), followed by Bulgaria (+6.9%), Romania (+6.1%), the Netherlands (+5.8%), Italy (+3.8%), France (+3.4%) and Portugal (+2.4%). In contrast, the most noticeable decrease was observed in Cyprus (-22.0%), well ahead of Lithuania (-5.8%), Ireland (-3.2%), Estonia (-2.6%), Croatia (-1.5%) and the United Kingdom (-1.4%). 

CALL - Reducing the cost of PV electricity

Specific Challenge:
Much of the R&D efforts in recent years have focused on the development of high-efficiency PV cells at low cost. However, the cost of a PV system also depends on a number of other elements and components. The reduction of their cost and the enhancement of their performance show ample margins for improvement and can considerably help reducing price and accelerating large-scale deployment of PV installations; however this still represents a challenge.
Scope:
Proposals are requested to address the reduction of the cost of PV electricity by optimising the PV system energy yield and lifetime and decreasing cost at module (encapsulation materials, glass, and antireflective layers, anti-soiling layers, module architecture, etc.), balance-of-system component (electronics, inverters, tracking systems, etc.) or system configuration levels.

Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services

Specific Challenge:
Energy represents an important part of enterprises' production costs even for non-energy intensive industries, and the availability of affordable, easy to access, energy services is one of the key business development enabler and competitiveness factor. Industrial parks play an important role in the European economy and the improvement of their energy efficiency is the main challenge of this topic. Optimising their energy efficiency can be obtained by stimulating and facilitating energy cooperation among businesses. Such cooperation can be done via clustering buildings and processes, by energy exchange, collective production and joint contracting of mutualised energy services. However, there are a number of barriers that hinder the development of energy cooperation of neighbouring businesses. These barriers are mostly organisational, financial, legal, social and technical.

Noi standarde de performanţă pentru serviciul de distribuţie, transport şi de sistem în domeniul energiei electrice

În şedinţa din data de 30.03.2016, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat două reglementări deosebit de importante, în concordanţă cu obiectivele de reglementare privind dezvoltarea unui sistem energetic eficient, fiabil şi orientat către consumator.

Astfel, prin Ordinul ANRE nr. 11/2016,  a fost aprobat Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, care reprezintă varianta revizuită a standardului de performanță aprobat în 2007 și care are ca scop reglementarea calității serviciului de distribuţie a energiei electrice distribuite, stabilirea indicatorilor de performanță în asigurarea serviciului de distribuţie, precum și stabilirea modului de urmărire și înregistrare a indicatorilor de performanță.

Prin acest Standard, utilizatorii rețelei electrice de distribuție vor beneficia, în primul rând, de o calitatea mai bună a serviciului de distributie prin reducerea numărului şi duratei întreruperilor.  În acelasi timp, trebuie subliniat că neîndeplinirea de către operatorii de distribuţie a indicatorilor de performanță prevăzuți în Standard, va permite utilizatorilor reţelelor electrice de distribuție (in special consumatorii de energie electrică) sa primeasca compensaţii băneşti de la acestia, care, in fapt,  reprezintă o reducere a facturii de energie electrică achitate lunar.

333 environment project proposals seek Horizon 2020 funding

The European Commission has received 333 proposals for projects in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials by the call deadline on 8 March 2016.
All in all, a budget of about €283 million is available in 2016 for the Societal Challenge "Climate action, environment, resource efficiency and raw materials" of Horizon 2020.

Next steps

In April, independent expert panels will evaluate the proposals selecting the best ones for funding. The Commission will then inform all applicants – within five months of the call deadline – whether or not their proposal has been successful.
Applicants who answered to a two-stage call will be informed in May of the outcome of the remote review: those invited to submit a full proposal will have to do so by 6 September 2016.

Source: The European Commission

29 noi companii au intrat in luna februarie 2016 pe pietele administrate OPCOM

La sfarsitul lunii februarie, la Piata pentru Ziua Urmatoare erau inregistrati 317 participanti, la Piata Intra-zilnica erau inscrisi 113 participanti, la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale de energie electrica-modalitatea de tranzactionare PCCB-LE erau inregistrati 343 de participanti, la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale de energie electrica-modalitatea de tranzactionare PCCB-NC erau inregistrati 155 de participanti, la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale de energie electrica-modalitatea de tranzactionare PCCB-PC era inregistrat un participant, la Piata Centralizata cu negociere dubla continua a Contractelor Bilaterale de energie electrica (PC-OTC) in registrul de tranzactionare figurau 96 companii, la Piata Centralizata pentru Serviciul Universal erau inregistrati 33 de participanti, iar la Piata de energie electrica pentru clientii finali mari (PMC) erau inregistrati 2 participanti. 

Pe Piata Certificatelor Verzi erau inscrisi 847 de participanti la 29 februarie, in timp ce pe Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera (PTCE) 12 societati figurau ca participanti inregistrati.

La sfarsitul lunii februarie, 19 societati figurau ca participanti inregistrati la Piata Centralizata de Gaze Naturale.