Piața Certificatelor Verzi - OPCOM

În conformitate cu prevederile cadrului legal și de reglementare în vigoare OPCOM este organizatorul și administratorul piețelor centralizate pentru tranzacționarea certificatelor verzi emise în cadrul schemei naționale de susținere a energiei electrice produsă din surse regenerabile și administratorul Registrului Certificatelor Verzi.

În calitate de operator la piețelor centralizate pentru tranzacționarea certificatelor verzi OPCOM pune la dispoziție platforma de tranzacționare spot prin Piața Centralizată de Certificate Verzi (PCCV) și platforma de tranzacționare la termen, prin licitație publică, a contractelor bilaterale de certificate verzi prin Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi (PCCBCV).

Din datele centralizate până în acest moment la nivelul OPCOM, activitatea pe cele două piețe poate fi sintetizată prin următoarele date:
Pe PCCV au fost primite de la începutul anului un număr de 825 de oferte pe baza cărora a fost tranzacționat un număr total de 35.875 CV.

Google's Project Sunroof

About Project Sunroof

Why are we doing this?


Why are we doing this?

As the price of installing solar has gotten less expensive, more homeowners are turning to it as a possible option for decreasing their energy bill. We want to make installing solar panels easy and understandable for anyone.
Project Sunroof puts Google's expansive data in mapping and computing resources to use, helping calculate the best solar plan for you.

Evoluția consumului intern brut de energie electrică din România în perioadele caniculare din luna iulie 2015

Luna iulie a anului 2015 a fost caracterizată de intervale lungi de timp în care temperaturile exterioare au înregistrat valori caniculare. În anii anteriori, ultima vară „fierbinte” a fost cea din 2012, temperaturile maxime înregistrate în luna iulie din acel an fiind mai mari decât cele din iulie 2015. 
Consumul de energie electrica este puternic influențat de temperatura exterioară, în perioada de vară acesta crescând semnificativ ca urmare a utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat, dar și a instalațiilor de răcire ale diverselor echipamente și utilaje (pentru reducerea disconfortului termic al persoanelor, respectiv pentru crearea condițiilor tehnice de funcționare a instalațiilor). În perioadele caniculare (temperaturi exterioare de peste 35 °C) creșterea față de o zi normală a consumului intern brut de energie electrică (valoarea maxima înregistrată zilnic) este de cca. 800-1000 MW și chiar mai mult, în funcție de numărul de zile succesive de caniculă. 
Soldul de energie electrică al Sistemului Electroenergetic Național (SEN) este influențat pe de o parte, de resursele interne de producție și de structura acestei producții, iar pe de altă parte, de prețul energiei din Romania în raport cu prețurile din celelalte țări cu care SEN este interconectat. 

Enel Distribuție Muntenia demarează un program amplu de modernizare în Ilfov

Enel Distribuție Muntenia a demarat un amplu program de modernizare a rețelei electrice de distribuție de joasă tensiune în județul Ilfov, urmând să înlocuiască 90 km de rețea. După finalizarea lucrărilor de modernizare, cei aproximativ 28.500 de clienți din arealul inclus în program vor beneficia de mai multă siguranță în alimentarea cu energie electrică. Valoarea estimativă a lucrărilor este de peste 9 milioane lei

Până la finalul acestui an 90 km de cablu aparținând rețelei de distribuție de joasă tensiune din județul Ilfov vor fi înlocuiți integral. În plus, ca parte a programului de modernizare vor fi înlocuite conductoarele neizolate de joasă tensiune cu conductoare torsadate cu o secțiune mărită, oferind o mai mare siguranță în alimentarea cu energie electrică și posibilitatea unui consum sporit. De asemenea, stâlpii și branșamentele din arealul cuprins în programul de modernizare care prezintă un grad avansat de uzură vor fi înlocuiți. 

În localitățile incluse în programul de modernizare, cablurile de joasă tensiune vor fi înlocuite integral, după cum urmează: 

Redesigning Europe's electricity market – give your feedback !

Under its plans for Energy Union, the EU wants to set the conditions for a reliable and affordable energy supply for all EU citizens and businesses, and to make the EU the world leader in renewable energy. In order to achieve this, Europe's electricity market needs to be redesigned – and the European Commission is seeking your views on how.
In a consultation launched in July, the Commission is seeking stakeholder's views on: improvements to market functioning and investment signals; market integration of renewables; linking retail and wholesale markets; reinforcing regional coordination of policy making, between system operators and of infrastructure investments; the governance of the internal electricity market; and a European dimension to security of supply.

50 de cazuri identificate de CEZ Distributie in judetul Olt, in care nu erau respectate regulile de consum

In perioada 20.07 – 07.08 2015, in judetul Olt, a fost derulata o actiune de verificare a instalatiilor electrice. Cu aceasta ocazie au fost identificate cazuri in care nu erau respectate normele legale de consum.
Departamentul specializat din cadrul CEZ a organizat actiuni in colaborare cu organele de specialitate ale Politiei, pe linia prevenirii si combaterii caracterului infractional al faptelor de sustragere de energie electrica in judetul Olt, pe o perioada de 3 saptamani.

New record for generation of fuels from sunlight

Researchers at Monash University have designed a solar fuel generating device that has established a new record in energy efficiency for the production of solar fuels. 
The new device can produce hydrogen fuel at 22% energy efficiency, breaking the previous record of 18%.

Lead researcher Professor Leone Spiccia in the School of Chemistry at Monash explained that the process of splitting water generates hydrogen and oxygen by passing an electric current through water.
“Electrochemical splitting of water could provide a cheap, clean and renewable source of hydrogen as the ultimately sustainable fuel. This latest breakthrough is significant in that it takes us one step further towards this becoming a reality,” Professor Spiccia said. 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică            Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic. - Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

     1. La articolul 3, alineatul (2), litera f) se completează  și va avea următorul cuprins:

     „ f) elaborarea de norme şi reglementări tehnice în scopul creşterii eficienţei energetice, precum și colaborarea la elaborarea normelor și reglementărilor specifice, la solicitarea autorităților competente; ”

     2. La articolul 3, alineatul (2), litera p) se modifica și va avea următorul cuprins:

     „ p) colaborarea cu Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice, în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice centrale pentru respectarea obligaţiei de a achiziţiona doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică, în măsura în care acestea corespund cerinţelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum şi a unui nivel suficient de concurenţă; ”

Planul anual de investiții la nivelul Grupului Electrica, în valoare de 859.690 mii lei

PLANUL DE INVESTIȚII 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica SA, desfășurată în data de 9 Iulie 2015, a aprobat planul anual de investiții consolidat la nivelul Grupului Electrica (CAPEX) aferent exercițiului financiar 2015. 

  • Planul anual de investiții este de 859.680 mii lei și a fost întocmit ținând cont de strategia de investiții asumată prin Prospectul de Ofertă din Oferta Publică Inițială, precum și cu respectarea reglementărilor aplicabile. 
PLANUL STRATEGIC

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor a fost prezentat planul strategic al Consiliului de Administrație al Electrica pentru perioada 2015-2018, obiectivele prioritare fiind creșterea valorii pe termen lung pentru acționari, precum și îmbunătățirea calității serviciilor oferite consumatorului final. 

New electricity market rules allow efficient EU-wide electricity trading

0 comments
The European Commission has adopted new electricity market rules which will bring the goal of a well-integrated EU internal energy market a step closer.
The new Regulation creates a comprehensive legal framework for electricity trading in Europe and makes so-called 'market coupling' legally binding across the EU. Market coupling essentially brings all bids and offers from different national power exchanges for cross-border trading into one 'basket' and allows matching them in an optimal manner across borders. Market coupling is estimated to save customers from €2.5 to 4.0 billion a year.
The Regulation is part of the Commission's project to create an Energy Union with a truly integrated electricity market. One pillar of this project is the initiative to remove barriers to electricity trade and coordinated grid operation through a series of new EU laws (known as 'network codes and guidelines'). More cross-border trade will increase competition in electricity markets, and more coordinated system operation will save unnecessary costs resulting from the current fragmented grid operation.

CEF Energy - second Call for Proposals 2015

The second CEF Energy Call for Proposals this year will make €550 million (indicative budget) available to finance projects of common interest in the energy sector - namely in electricity and gas.

The Call will support projects geared at the following objectives:
• ending energy isolation
• eliminating energy bottlenecks
• completion of the internal energy market

Indicative Call Timeline

Call Publication
30 June 2015
Deadline for submission14 October 2015 (17:00 Brussels time)
Evaluation of proposalsOctober-December 2015 (indicative)

For any specific questions concerning the Call, please check the 2015 Call FAQ


Source: The European Commission

EU to invest €150 million in energy infrastructure

EU countries have agreed to invest a total of €150 million for 20 cross-European energy infrastructure projects, mainly in Central Eastern and Southern Eastern Europe, and the Baltics.
11 of the 20 projects - selected via a call for proposals under the Connecting Europe Facility (CEF), an EU funding programme for infrastructure - are in the gas sector worth a total of €80 million. Nine projects are in the electricity sector worth a total of €70 million. 17 projects are studies needed before work can take place - worth a total of €30 million, and three are construction works worth a total of €120 million.
The projects will increase energy security by contributing to the completion of an EU energy market and increasing the integration of renewable energy on the electricity grid. They will also help end the energy isolation of some EU countries from Europe-wide energy networks.

Clean Energy Revolution accelerated by World Energy Leaders

More than 20 countries from 6 continents met recently at the sixth Clean Energy Ministerial, or CEM, in Mérida, Mexico and discussed a path forward to accelerate a global clean energy revolution that is already underway.  Underpinning this revolution are technology innovation and increasing market share that combine to drive down clean energy costs.
The countries that met in Mexico may have different priorities for advancing clean energy while fostering economic growth – addressing climate change, increasing fuel diversity and energy security, eliminating air and water pollution, lowering energy costs for remote communities, and, for many, all of the above.  What we all agree on is the importance of supporting the rapid growth of our global clean energy economy, in particular, energy efficiency and a diversity of renewable resources such as solar, wind, hydro, sustainable biomass, and geothermal.